Primeiro curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
A importancia da saúde OB 2C 30 3
Introdución á informática OB 1C 15 3
Introdución a filosofía contemporánea OP 1C 30 3
Inglés I OP 1C 30 1,5
Cultura e pensamento OP 1C 30 3
Introdución á nosa historia*** OP 2C 30 3
Inglés II OP 2C 30 1,5
Cuestións prácticas de dereito OP 2C 30 1,5
Comunicación corporal OP 2C 30 3

 

Segundo curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Temas actuais de economía OB 1C 30 3
Dereito básico OB 2C 30 3
A Unión Europea OP 1C 30 1,5
Educación física para maiores OP 2C 30 1,5
Taller de literatura OP 1C 30 1,5
Comunicación e habilidades sociais OP 1C 30 3
Identidade psico-social da persoa adulta OP 2C 30 3
Informática básica OP 2C 15 3
Comer con ciencia OP 2C 30 1,5

 

Terceiro curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Ciencia, tecnoloxía e cultura OB 1C 30 3
Intelixencia emocional OB 2C 30 3
Fundamentos de metereoroloxía OP 1C 30 3
Internet e a sociedade da información OP 1C 15 3
Novas a maiores OP 2C 30 1,5
Presenza europea no mundo OP 1C 30 3
Iniciación ás formas musicais OP 2C 30 3
Como entender os impostos OP 2C 30 3

 

Cuarto curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Diversidade paisaxística e cultural*** OB 1C 30 3
Dieta galega e saúde OB 2C 30 3
Grandes problemas ambientais no noso tempo OP 1C 30 3
Microorganismos e saúde humana OP 1C 30 3
Iniciación ás redes sociais** OP 1C 15 1,5
Internet: compartir información e imaxes na rede OP 2C 15 3
Ofimática avanzada OP 2C 15 3
Sexualidade e afectividade ao longo do ciclo vital OP 2C 30 1,5

Primeiro curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Introducción á informática OB 1C 25 3
Comunicación radiofónica-I OP 1C 15 1,5
Exercicio físico-I: aprende a coidarte OP 1C 15 1,5
Introdución ao sistema xurídico español OP 1C 25 1,5
Xadrez: fundamentos básicos *** OP 1C 25 1,5
Obradoiro de introdución á historia do cine OP 1C 25 1,5
Historia da arte OB 2C 25 3
A nosa cidade e as súas cousas OP 2C 25 1,5
Introdución á nosa historia I OP 2C 25 1,5
Relacións públicas e comunicación corporativa OP 2C 25 1,5
Fotografía con smartphone-I OP 2C 15 1,5
Marcha Nórdica-I OP 2C 15 1,5

 

Segundo curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Xadrez: ximnasia para o cerebro OB 1C 25 3
Bailes de salón-I OP 1C 20 3
Protección do patrimonio cultural OP 1C 25 3
Inglés I OP 1C 20 1,5
Fotografía con smartphone-II OP 1C 15 1,5
Claves para entender a publicidade OB 2C 25 3
Grandes problemas ambientais do noso tempo-I OP 2C 25 1,5
Comunicación radiofónica-II OP 2C 15 1,5
Exercicio físico-II: aprende a coidarte OP 2C 15 1,5
Marcha Nórdica-II OP 2C 15 1,5
Obradoiro de introdución á estética do cine OP 2C 25 1,5

 

Terceiro curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Europa: significado, historia e cultura OB 1C 25 3
Obradoiro de expresión artística-I OP 1C 20 3
Xadrez: perfeccionamento OP 1C 20 3
Inglés II OP 1C 20 1,5
Ciencia e investigación encarnada: relación ciencia-vivencia OP 1C 25 1,5
Introdución á ecoloxía evolutiva OB 2C 25 3
Introdución á nosa historia II OP 2C 25 1,5
Exercicio físico-III: aprende a coidarte OP 2C 15 1,5
Marcha Nórdica-III OP 2C 15 1,5
Obradoiro de expresión musical-I OP 2C 15 1,5

 

Cuarto curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Filosofía da ciencia e da tecnoloxía OB 1C 25 3
Obradoiro de expresión artística-II OP 1C 20 3
Inglés III OP 1C 20 1,5
Exercicio físico-IV: aprende a coidarte OP 1C 15 1,5
Presente e futuro do Dereito en Galicia e en España OP 1C 25 1,5
Grandes problemas ambientais do noso tempo-II OP 1C 25 1,5
Ciencia política, cidadanía e gobernanza OB 2C 25 3
Introdución á informática II OP 2C 20 3
Bailes de salón-II OP 2C 20 3
Marcha Nórdica-IV OP 2C 15 1,5
Obradoiro de expresión musical-II OP 2C 15 1,5

Primeiro curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Introdución á informática OB 1C 30 3
A promoción da saúde e do autocoidado OB 2C 30 3
Lingua galega OP 1C 30 1,5
Obradoiro de física básica e astronomía recreativa OP 1C 30 1.5
A nosa cidade e as súas cousas OP 1C 30 1,5
Historia da química OP 2C 30 1,5
A linguaxe dos medios de comunicación OP 2C 30 1,5
Usos das plantas en Galicia OP 2C 30 1,5
Matemáticas recreativas OP 2C 30 1,5
Historia da arte OP 2C 30 1,5
Literatura ultracontemporánea en América Latina OP 1C 30 1,5
Oratoria OP 1C 30 1,5
Lingua galega II* OP 2C 30 1,5

 

Segundo curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Tecnoloxía da nosa contorna OB 1C 30 3
Aforro e investimento en economías domésticas OB 2C 30 3
Zooloxía: a diversidade do mundo animal OP 1C 30 3
Historia de Galicia OP 1C 30 1,5
Inglés I OP 1C 30 1,5
Bioloxía humana e saúde OP 2C 30 3
Taller de artes creativas OP 2C 30 3
Tecnoloxía da nosa contorna II OP 2C 30 1,5
Inglés II* OP 2C 30 1,5
Taller de socioloxía: temas de actualidade OP 2C 30 1,5

 

Terceiro curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Psicoloxía na idade adulta I OB 1C 30 3
Miguel de Cervante: o Quixote OB 2C 30 3
Panorámica do cine español dos anos 50 OP 1C 30 3
Cultura galega OP 1C 30 1,5
Xeografía de Galicia. Paisaxes naturais e humanas OP 1C 30 3
Mitoloxía e épicas xermánicas OP 1C 30 1,5
Aproximación á linguaxe da comunidade xorda OP 2C 30 1,5
Linguaxe musical e educación auditiva OP 2C 30 3
Psicoloxía na idade adulta II OP 1C 30 1,5
Cultura galega II OP 2C 30 1,5
Inglés III OP 1C 30 1,5
Inglés IV OP 2C 30 3
Alambiques e outros armatostes: cociña & química OP 1C 30 1,5

 

Cuarto curso

Nome Carácter Cuadrimestre Prazas Créditos
Historia da ciencia, tecnoloxía e cultura OB 1C 30 3
Pensamento racional e científico OB 2C 30 3
Introdución á elaboración de guións cinematográficos OP 1C 30 1,5
Introdución ás novas tecnoloxías II OP 1C 30 3
Cogomelos: usos na cultura galega OP 1C 30 1,5
Linguaxe musical e educación auditiva II * OP 2C 30 1,5
Botánica aplicada*** OP 2C 35 1,5
A química e a sociedade do benestar OP 2C 30 3
Cultura Financeira OP 1C 30 1,5
Todo é ciencia OP 2C 30 1,5
A xenética e a humanidade OP 1C 30 1,5
Literatura grega clásica OP 1C 30 1,5
Acústica musical OP 2C 30 1,5