Sistemas de información previos

O acceso e a admisión do alumnado ao Programa Universitario de Maiores realizarase de acordo co calendario que se dará a coñecer antes do período de matriculación.

 

Requisitos de acceso

  • Ciclo intensivo. Poderá acceder calquera persoa maior de 55 anos e, excepcionalmente e de acordo coa normativa, tamén as persoas de máis de 50 anos. Non é preciso ningún coñecemento previo das materias por parte do alumnado.
  • Ciclo integrado. Poderá acceder a este ciclo o alumnado que superase os estudos correspondentes ao ciclo intensivo ou programas universitarios equivalentes. Tamén as persoas maiores de 50 anos que, sen cursar ou superar o ciclo intensivo, acrediten estar en posesión dun titulo oficial universitario.
    Os requisitos de acceso a estas prazas serán os mesmos ca os de acceso ao ciclo intensivo, pero esta modalidade non xerará dereito a ningún recoñecemento por parte da Universidade de Vigo, agás a certificación de asistencia.

 

Criterios de admisión

A Escola Aberta de Formación Permanente aprobará o número de prazas ofertadas para cada materia nun curso académico.
Se a demanda supera a oferta de prazas, o sistema de selección para o alumnado de primeiro curso será por orde de presentación da solicitude. No caso de que as prazas ofrecidas non se cubrisen, poderanse admitir estudantes con idades inferiores aos 55 anos, pero en ningún caso menos de 50 anos.